NEM CHẢ TRÉ TRỘN NHÀ THỜ NGẮM BỒ CÂU

Chìu tản bộ nhà thờ ngắm bồ câu đâu ra hàng nem chả tré trộn bày ra chài bải bên nách trái bưu điện thành phố thấy cũng đã qé làm hộp thử cho biết 🤔 Hỏi ăn 25k hay 30k nghĩ chắc giá tầm tầm đó nhưng làm xong ra cái hộp cứ vơi vơi ít ít nên nghĩ chắc còn mệnh giá cao hơn, túm cái váy lại bằng 1 từ đơn giản là chán🤷🏻‍♂️ à k 2 từ chứ chán vl🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ Ngoài việc cho nhìu trứng cút ra toii chã thấy mẹ gì ngon, tin toii cầm tiền đi qa bên Nguyễn Thượng Hiền tìm cái xe Cô Bé khúc giao Điện Biên Phủ ấy bảo đảm ngon tét nách👌🏻
người yêu thích