nam pla - thai food

Nạm Plà - Thai Food

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Tầng 3, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app