naka sushi - nguyen cong tru

Naka Sushi - Nguyễn Công Trứ

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Công Trứ, Phường 19, Quận Bình Thạnh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app