muhan - korean bbq buffet

Muhan - Korean BBQ Buffet

1 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 15:00h - 3:00h
address.png 19 - 21 Cao Triều Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm