mr “ga nuong”

Mr “Gà Nướng”

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 97 Nguyễn Phúc Tần, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app