mr. beefsteak

Mr. Beefsteak

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 212A Đ. Lâm Văn Bền, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 90 367 82 98

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app