Một chiếc xôi nhẹ nhàng cho buổi sáng

Hay đi ngang qua thấy cô ngồi bán trong góc nhỏ nhỏ với cái gánh à. Nay đánh liều mua xôi ăn thử tiện ủng hộ cô. Ai ngờ ngon thiệt sự, một hộp đầy ụ như hình đủ chà bông, chả, trứng cút, tôm khô lạp xưởng có 15k mà no ná thở. Trên hộp có ghi số điện thoại cô và ngoài xôi mặn cô còn bán xôi ngọt và chè nếu đặt trước. Thật sự là hợp lý cho hộp xôi 15k giữa trung tâm quận 1 Sài Gòn!
người yêu thích