moc - banh trang muoi nhuyen - mai xuan thuong

Mộc - Bánh Tráng Muối Nhuyễn - Mai Xuân Thưởng

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 258/7 Mai Xuân Thưởng, P. 2, Quận 6, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 20.000VND - 50.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app