minh nhut cafe

Minh Nhựt Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 134 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
Điện thoại: 01677 536 946

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app