milano coffee - 224 bui dinh tuy

Milano Coffee - 224 Bùi Đình Túy

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 224 Bùi Đình Túy, P. 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app