Mì khô NamBento

Giá hơi chát 1 chút, nhưng bù lại nước suóp rất ngon, mì hơi nhạt, KG ok, nói chung ổn 4/5⭐️
người yêu thích