may tea - tra sua - duong so 7

Mây Tea - Trà Sữa - Đường Số 7

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Đường Số 7, Khu Dân Cư Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 10.000VND - 30.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app