masimize bakery - truong cong dinh

Masimize Bakery - Trương Công Định

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 382 Trương Công Định, P. 2, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app