lau kung - lau thai hoa qua

Lẩu Kưng - Lẩu Thái Hoa Quả

open_time.png Giờ hoạt động: 18:00h - 23:00h
address.png 87 Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Đánh giá địa điểm