lau de thanh lam

Lẩu Dê Thành Lâm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 378 Tân Chánh Hiệp 21, Quận 12, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0988 838 539

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app