Liên Hệ
lau de lai - phong khong

Lẩu Dê Lai - Phòng Không

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 51 Phòng Không, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app