Liên Hệ
lau chip - lau gia cay & lau rieu cua

Lẩu Chip - Lẩu Giả Cầy & Lẩu Riêu Cua

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 37 Ngõ Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giá tiền: 30.000VND - 400.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app