lau bo quy hau

Lẩu Bò Quý Hậu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 6 553 259

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app