lau bo co thao - ho thi ky

Lẩu Bò Cô Thảo - Hồ Thị Kỷ

2 reviews 100.000 - 220.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00-23:59
address.png 84/10 Hẻm 80 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm