Lần đầu ăn thử HỦ TIẾU MỰC 🦑

Vừa than ngán hủ tiếu thường thì bắt gặp ngay em HỦ TIẾU MỰC vô cùng hấp dẫn này 😍 Ta nói nó ngon gì đâuuu 🤤 Chưa đầy 5 phút là tui đã chén sạch 1 hộp. Mực tuơi trắng nõn nà lun. Chắc chắn sẽ order 1 lần nữa 🤩 Mại dzo mại dzoooo
người yêu thích