lak keu - nhau binh dan

Lắk Kêu - Nhậu Bình Dân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 155 Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app