lady food - chan ga, kho ga & banh trang - dat thanh

Lady Food - Chân Gà, Khô Gà & Bánh Tráng - Đất Thánh

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 133 Đất Thánh, P. 6, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 70.000VND - 190.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app