l’olivier am thuc phap - sofitel saigon

L’Olivier Ẩm Thực Pháp - Sofitel Saigon

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3824 1555

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app