korean restaurant

Korean Restaurant

4.5 /5 điểm (1 đánh giá)
Địa chỉ: 9A Hồ Tùng Mậu, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 3955 559

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app