Kokois Cafe - Thảo Điền

Kokois Cafe - Thảo Điền

Giá: 8.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 8.00Không gian: 9.00
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 24 Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá địa điểm