king bbq - vua nuong han quoc - nguyen tri phuong

King BBQ - Vua Nướng Hàn Quốc - Nguyễn Tri Phương

2 reviews 50.000 - 400.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00-21:15
address.png 515 Nguyễn Tri Phương, P. 8, Quận 10, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm