King BBQ Buffet  - Hùng Vương Square

King BBQ Buffet - Hùng Vương Square

Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 9.00Không gian: 8.00
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 100 Hùng Vương P.9 Q.5
Đánh giá địa điểm