kim long - nha hang sinh thai

Kim Long - Nhà hàng Sinh Thái

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Tổ 3 - P. Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0902 089 889

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app