kim hoa hotel

Kim Hoa Hotel

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.0/5 điểm (224 đánh giá)
Địa chỉ: 18A Nguyen Chi Thanh, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 372.294VND - 429.999VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app