khoa cafe - nguyen phong sac

Khoa Cafe - Nguyễn Phong Sắc

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 127 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app