khanh thy coffee

Khánh Thy Coffee

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 278 Nguyễn Công Hãng, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: (0240) 3 827 639

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app