Liên Hệ
khanh pizza

Khánh Pizza

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 59 Nguyễn Phúc Tần, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 0905 247 029

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app