Liên Hệ
khanh my cafe

Khánh Mỹ Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 100 Phạm Hùng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3 822 788

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app