kem xoi thailand - hai ba trung

Kem Xôi Thailand - Hai Bà Trưng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app