Kem Swensen's - Vạn Hạnh Mall

Kem Swensen's - Vạn Hạnh Mall

9 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 9.78
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm