Kem bơ thạch thảo Đà Lạt

Kem bơ thạch thảo Đà Lạt Quán này thì rất nổi tiếng rồi nên luôn đông khách. Mình thử mấy vị mua về đều thấy ăn ngon khá lại rất phải chăng.
người yêu thích