karaoke nguyen van tham

Karaoke Nguyễn Văn Thâm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 16/17, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: +84 98 236 84 95

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app