Liên Hệ
karaoke ngoc ly

Karaoke Ngọc Ly

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 100 Tống Duy Tân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
Điện thoại: +84 37 3851 556

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app