k cafe

K Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 216 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 2 224 466

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app