Liên Hệ
izakaya - mac thi buoi

Izakaya - Mạc Thị Bưởi

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 100 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 225 389

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app