ione coffee house & store - pham ngoc thach

iOne Coffee House & Store - Phạm Ngọc Thạch

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 39 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 233 278

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app