inh phat restaurant - nha hang inh phat

Inh Phat Restaurant - Nhà hàng Inh Phát

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 38 Lâm Thành Mậu Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: +84 780 3832 287

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app