huong truc quan - lau

Hương Trúc Quán - Lẩu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 302 Văn Cao, Quận Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0912 125 316

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app