Hương Gạo Quán - Bạch Đằng

Hương Gạo Quán - Bạch Đằng

open_time.png Giờ hoạt động: 6:00h - 11:00h
address.png 130 Bạch Đằng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Đánh giá địa điểm