Hualien night market - p2

Sữa tươi trân châu đường nâu Đêm đi chợ đêm đầu tiên nên thấy cái chảo trân châu là muốn ụp mặt vào luôn ấy. 1 ly sữa tuôi trân châu đường nâu có tầm 55 - 60NT$ thôi. Tầm 47k mà sữa ngon, trân châu ngon không gì chê luôn, ham hố gọi cả thạch aiyu mát mát bỏ vào cùng luôn. Bạn bán hàng cũng dễ thương nữa cơ.
người yêu thích