HỦ TIẾU MÌ BÒ VIÊN CỰC CHẤT LƯỢNG GIÁ 20K KHÓ TIN🤣🤣🤣

Tô này mà chỉ có 20k thôi đó. Gồm hủ tiếu và mì gói nha, một tô có tới 6 7 viên bò viên lận, mà bị mì lấp hết trơn ùi. Nước lèo thanh và không bị kiểu bột ngọt nha, thêm nữa được thêm viên huyết siêu bự luôn, bò viên thì dai và chắc, thơm mùi bò cực kì. Đáng thử lắm nha
người yêu thích