hot vit lon chien sot mam me - nguyen dinh khoi

Hột Vịt Lộn Chiên Sốt Mắm Me - Nguyễn Đình Khơi

Ẩm thực

5.0 /5 điểm (1 đánh giá)
Địa chỉ: 8/25 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Phường 04, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Riviu từ cộng đồng (1)

ddau
DDAU

09/09/2020 lúc 03:47 - Hột Vịt Lộn Chiên Sốt Mắm Me - Nguyễn Đình Khơi

5.0/5 điểm
Ở đâu có chỗ ăn vặt mới là ở đó có tuii nhaa ^^. Nay tui lại vừa tìm được một chỗ bán Hột Vit Lộn Sốt Mắm Me ăn khá ổn áp ở Tân Bình nên hú "đồng nghiệp" đi ngay cho nóng. Mỗi lần đi ăn hột vịt lộn là... Xem thêm
110 heart-like.png

Thông tin chung

Tải app