hot pot - lau 6 van hanh mall

Hot Pot - Lầu 6 Vạn Hạnh Mall

1 reviews
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 09:00 đến 22:00
address.png 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm