Trà sữa út trang

Ghé thử xe trà sữa mới mua mang về uống, hí ha hí hửng thì hơi thất vọng do trà sữa ko đặc sắc lắm, topping cũng bt chắc do giá rẻ.
người yêu thích