[homecook] thịt kho trứng lòng đào

làm thử nhé các bạn dễ lắm mà ăn lạ miệng hơn thịt kho trứng bình thường. bữa thấy trên mạng rần rần quán cơm nào làm thịt kho trứng lòng đào đến ăn thử thì siêu dở trứng như cao su về làm thử. quan trọng nhất là bước luộc trứng sao lòng đào đêu,tiếp đó kho ở lửa thiệt nhỏ,khuyến khích dùng bếp từ mở mức nhỏ nhất nha trong mấy tiến thì ra vậy. lưu ý kho phải dặn kĩ người nhà ko được mở lửa to hay tắt,tốt nhất làm khi bạn có ở nhà canh khỏi sợ cháy nổ nha.
người yêu thích